00:57 ICT Chủ nhật, 21/12/2014
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: alias in file /includes/blocks/global.album.php on line 18

Trang nhất » DANH MỤC » THÔNG TIN CHUNG » Kế hoạch năm học

kế hoạch năm học

Thứ bảy - 18/02/2012 10:42

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG MN MIMOSA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  ……..o0o……….

   Số: 02/KH – MMS                                                Đà lạt, ngày 30  tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH

 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012

 

Căn cứ:

· Công văn số 517/PGD&ĐT – MN về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

· Kết quả năm học 2010 – 2011.

· Tình hình thực tế hiện nay của trường.

Trường Mầm non Mimosaxây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

a.      Quy mô:

* Học sinh:          Trường Mầm non Mimosanuôi dạy các cháu từ 24 tháng đến 6 tuổi.

Tổng số trẻ hiện nay của trường là 120  cháu, được chia ra như sau:

-         Nhà trẻ:          1 nhóm:          30 cháu

-         Mẫu giáo:      4 lớp               90 cháu

Trong đó:             . 3 tuổi:           41 cháu/ 2 lớp

                              . 4 tuổi:           35 cháu/ 1 lớp

                              . 5 tuổi:           14 cháu/ 1 lớp

* Đội ngũ tập thể cán bộ – Giáo viên – CNV:

Với số học sinh trên, tổng số CB – GV – CNV trong trường gồm có: 14 người. Trong đó:  

                  - CBQL:                     1

                  - Giáo viên:               9

                  - CNV:                        4

Chuyên môn nghiệp vụ:

                  - Cao đẳng:                    5

                  - Đang chuẩn TCSP:    4

                  - Đang chuẩn đại học:  1

- Tỷ lệ đạt chuẩn:                           40%           

- Tỷ lệ trên chuẩn:                          60%           

b. Thuận lợi và khó khăn:

1.      Thuận lợi:

-         Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt sự chỉ đạo giúp đỡ của Phòng Giáo dục đào tạo Đà lạt.

-         Đội ngũ ổn định, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

-         Trường được xây dựng kiên cố, có sân rộng và địa thế thuận lợi cho Phụ huynh trong việc đưa đón cháu.

-         Phụ huynh quan tâm và phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục cháu.

2.      Khó khăn:

-         Trường được xây dựng lâu năm, chưa đúng theo quy cách chuẩn, nên việc bố trí góc chơi và tổ chức họat động cho các cháu còn gặp khó khăn.

-         Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi hiện đại còn hạn chế

-         Thời tiết lạnh, mưa nhiều và các dịch bệnh ảnh hưởng đến việc chuyên cần của các cháu.

-         Một số giáo viên chưa linh hoạt, chưa ổn định về nhân sự.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHUNG:

* Năm học 2011 – 2012, Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh “.  Gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Tập trung phát triển mạng lưới trường lớp; phát triển số lượng nâng cao chất lượng. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đồ chơi; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

* Thực hiện chủ đề năm học 2011 – 2012 “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”

* Đẩy mạnh phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở các lớp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Nâng cao và đổi mới công tác tuyên truyền về GDMN đố với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực phát triển giáo dục mầm non.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh “.  Gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ”Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh” : Mỗi CB – GV – CNV tự xây dựng các tiêu chí phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực của một nhà giáo; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm, 20/11, 19/5 ; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng và áp dụng thực hiện trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày. Tổ chức nhận xét đánh giá vào cuối tháng cũng như cuối năm học.Thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong nhà trường

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động “Hai Không” của Ngành, quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 quy định về đạo đức nhà giáo và các biện pháp xử lý vi phạm.

Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đưa vào các hoạt động của trường, lớp: Tổ chức ký cam kết thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giữa Ban giám hiệu với tất cả các giáo viên và đại diện phụ huynh học sinh vào ngày khai giảng năm học mới, chú trọng những nội dung sau:

+ Tích cực phối hợp với phụ huynh nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; huy động mọi nguồn lực đóng góp của phụ huynh nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh đối với cơ sở; xây dựng mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong  nhà trường; tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ (kỹ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen trong vệ sinh; kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân; mạnh dạn trong giao tiếp; thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi...).

+ Thường xuyên giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ; tiếp tục trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian và nghe các làn điệu dân ca trong các hoạt động hàng ngày phù hợp với trẻ ở từng độ tuổi.

+ Phối hợp với Hội khuyến học Phường 2 để có biện pháp hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

+ Công trình vệ sinh đạt yêu cầu và sạch sẽ; tiếp tục trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường các hoạt động ngoại khóa; sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian và nghe các làn điệu dân ca trong các hoạt động hàng ngày.

+ Tiến hành kiểm tra, đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các tiêu chí đánh giá các cơ sở GDMN.

2. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em mình trong độ tuổi đến trường, tích cực tha mưu với phụ huynh về mọi mặt nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

- Phối hợpvới Hội Phụ nữ , Trạm Y tế phường II và Trường Mầm non 2 để làm tốt công tác điều tra số lượng trẻ trong phường ra lớp. Huy động và tạo điều kiện cho tất cả các cháu 5 tuổi được đến trường.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê, báo cáo

- Tập trung kinh phí đầu tư đầy đủ phòng học, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ 5 tuổi ; tuyển dụng giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ 5 tuổi phải đạt trình độ chuyên môn chuẩn.

- 100% trẻ được học bán trú

3. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

* Chỉ tiêu:

-         Huy động trẻ theo chỉ tiêu được giao: 150 cháu/5 lớp, nhóm

-         Tỷ lệ trẻ ra lớp so với chỉ tiêu là 100%

-         Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp:

+ Nhà trẻ đạt  35%

+ Mẫu giáo đạt 86% trở lên.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

-         Phấn đấu duy trì sĩ số ở trường lớp đạt trên 95%

* Biện pháp:

-         Ngay từ  đầu năm có kế hoạch phát triển trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của trường và của địa phương.

-         Phối hợp với Hội Phụ nữ , Trạm Y tế phường và Trường Mầm non 2 để làm tốt công tác điều tra số lượng trẻ trong phường ra lớp.

-         Đầu tư trang thiết bị: đồ dùng đồ chơi, phương tiện nghe nhìn, … phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

-         Xây dựng, cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho trẻ.

-         Xây dựng đội ngũ ổn định, có đủ trình độ, kỹ năng và đạo đức trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh .

-         Thực hiện tốt ngày tựu trường

-         Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục; thực hiện đúng nguồn thu của phụ huynh để phụ huynh thêm tin tưởng an tâm gởi con em mình và cộng tác với nhà trường.

-         Giáo viên phụ trách thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để nắm được hòan cảnh gia đình và đặc điểm cá tính của mỗi trẻ, để có phương pháp giáo dục hiệu qủa hơn.

-         Khuyến khích phụ huynh đưa trẻ đi học đều, nhất là mùa mưa.

3.1  Công tác chăm sóc sức khỏe và vệ sinh dinh dưỡng.

3.1.1 Chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ:

-         Thực hiện đầy đủ lịch cân đo và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ .Thực hiện có hiệu quả việc cân đo và theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ định kỳ theo biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới năm 2005.

-         Xây dựng “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN” theo thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch thực hiện với từng hoạt động, đánh giá cụ thể và rút kinh nghiệm trong từng học kỳ, năm học.

-         100% giáo viên biết cách phòng và xử lý một sồ bệnh thường gặp ở trẻ.

-         Trường thành lập Ban Chỉ đạo y tế trường học nhằm theo dõi và chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn đến cơ sở y tế.

-         CB – GV – CNV nắm vững các thông tin cơ bản, cách phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2015, tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh HIV/AIDS.

-         Cùng với phụ huynh xây dựng kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì ở trẻ.

-         Vận động phụ huynh tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng cho trẻ.

-         Xây dựng và thực hiện bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Nâng cao nhận và kỹ năng thực hành cho Cb – GV về công tác phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiên tai trong trường mầm non nhằm giảm thiểu hậu quả của thảm họa thiên tai.

              3.1.2 Chăm sóc vệ sinh:

-     100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân đầy đủ, đồ dùng có ký hiệu riêng. Trẻ được rửa tay dưới vòi nước chảy.

-     100% trẻ Mẫu giáo có nề nếp, thói quen trong hoạt động vệ sinh.

-       Thực hiện tốt các quy định về vệ  sinh như: Vệ  sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng lớp, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

-       Thực hiện tốt các quy định về phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ như bệnh tay chân miệng, bệnh thủy đậu, sởi, đau mắt, giun sán,…

-       Mỗi trẻ có đồ dùng cá nhân riêng; không dùng nhựa tái sinh; có đủ nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng.

-       Trang bị đồ dùng cá nhân và trang phục cho giáo viên và  người nấu ăn.

-       Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CB – GV – CNV

-       Tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Tổ chức hội thi “Gia đình và sức khoẻ trẻ thơ”

3.1.3. Chăm sóc dinh dưỡng:

* Chỉ tiêu:

Đảm bảo 100% an tòan tính mạng tuyệt đối cho trẻ, phòng tránh các tai nạn thương tích và phòng tránh thất lạc. Biết cách phòng chống và xử lý hóc sặc, ngộ độc, tai nạn, phỏng bỏng, điện giật.

-         Đảm bảo 100% trẻ được ăn tại trường. Đảm bảo đúng định mức ăn cho trẻ.

-         Đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm, có đủ nguồn nước sạch & có hợp động nước sạch rõ ràng , đảm bảo để sử dụng cho trẻ. Phấn đấu đạt lọai Tốt.

-         100% trẻ được uống sữa ngày 2 lần, được ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ tại trường.

-         100% trẻ được Khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi cân đo và đánh giá Biểu đồ tăng trưởng; Đảm bảo lượng calo ở trường tối thiểu :

+ Nhà trẻ đạt tỷ lệ 60% - 70%/ngày .

+ MG đạt 50% – 60%/ngày

-         Phấn đấu đạt trên 95% trẻ ở kênh bình thường, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng <5%, giảm tỷ lệ trẻ dư cân, béo phì đặc biệt là trẻ thấp còi.

-         100% các lớp đạt từ Khá trở lên về vệ sinh phòng lớp sạch đẹp.

* Biện pháp thực  hiện:

-         Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều. Tăng cường kiểm tra nguồn thực phẩm, đăng ký mua thực phẩm đúng nơi quy định, có hợp đồng, kiểm nghiệm.

-         Phụ trách bán trú thường xuyên kiểm tra , theo dõi và bồi dưỡng để các cô  nuôi dưỡng làm tốt công tác của mình.

-         Thực hiện chế độ ăn 25.000 đ/ngày( Cả ăn sáng).  Khẩu phần ăn hợp lý theo độ tuổi, có đầy đủ các nhóm thực phẩm.

-         Thực hiện tốt 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 – 2010.

-         Đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dưỡng, động viên trẻ ăn hết xuất.

-         Đẩy mạnh biện pháp nâng cao kỹ thuật chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn.

-         Thường xuyên kiểm tra  nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng và đồ dùng cá nhân của mỗi cháu.

-         !00% người nấu ăn được tập huấn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Bếp ăn được kiểm tra công nhận  bếp đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ; không để xảy ra dịch bệnh.

3.2 Thực hiện công tác giáo dục trẻ.

3.2.1. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

-         Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDMN mới ở 1 nhóm trẻ và 4 lớp mẫu giáo bằng các biện pháp cụ thể:

-         Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục, cụm mầm non tổ chức vào đầu năm học; triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên tại trường .

-         Dựa vào chương trình khung và chương trình gợi ý từng độ tuổi, các giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế, đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo và sáng tạo; đảm bảo yêu cầu từng độ tuổi và mục tiêu đề ra ở từng lĩnh vực.

-         Tham gia dự giờ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy ở các đơn vị mầm non trong Thành phố; tổ chức thao giảng lên chuyên đề,  tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường để nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trong đơn vị theo kế hoạch trọng tâm hàng tháng; tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá nhận xét sau mỗi chủ đề thực hiện.

-         Tiếp tục trang bị, bổ sung phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chương trình GDMN mới do Bộ GD&ĐT qui định; xây dựng các góc hoạt động trong và ngoài lớp dưới nhiều hình thức phong phú; thu hút và tạo nhiều cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá theo hứng thú cuả trẻ, phát huy tối đa tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.

3 .2.2. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề trọng tâm trong năm học:Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả.

-         Tiếp tục triển khai, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông phù hợp với thực tế địa phương, rèn kỹ năng thực hiện luật an toàn giao thông cho trẻ, tăng cường cho trẻ thực hành, trãi nghiệm thông qua hoạt động học và chơi, tổ chức Hội thi Bé tìm hiểu luật giao thông trong trường.

-         Tham gia tập huấn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch và lồng ghép linh hoạt, hiệu quả vào các hoạt động hàng ngày.

-         Tham gia bồi dưỡng chuyên đề giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả,tiếp tụchướng dẫn triển khai lồng ghép tích hợp vào các hoạt động hàng ngày và ở từng chủ đề giáo dục có nội dung liên quan.

-         Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: vẽ, thể dục, anh văn phù hợp với thời gian từng độ tuổi.

3.2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở trường mầm non:

-         Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị; triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chương trình kidsmart cho trẻ mẫu giáo ở 3 độ tuổi, chương trình Happykid, Kidpix và các phần mềm giáo dục khác đối với trẻ MG 5 tuổi.

-         Tạo điều kiện cho trẻ được thực hành và tạo sản phẩm qua các chương trình và phần mềm ứng dụng.

-         Đầu tư máy vi tính phục vụ chuyên môn; tăng tỷ lệ giáo viên có bằng A tin học so với năm học trước, phấn đấu mỗi giáo viên có ít nhất 1 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin có chất lượng phục vụ công tác giảng dạy trong năm học.

-         Khuyến khích giáo viên tiếp tục phát triển các ý tưởng sáng tạo qua việc ứng dụng chương trình Power point, Proshow Gold,...Giáo viên có ít nhất 1 – 2 bài giảng ƯDCNTT/tháng, 100% GV có địa chỉ Email để trao đổi thông tin, học tập, chia sẻ về chuyên môn.

-         Sử dụng hợp lý các phần mềm để xây dựng bài giảng tương tác điện tử.

-         Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các cuộc lễ hội để cảm nhận và thể hiện sự vui thích truyền thống văn hoá cuả địa phương, cuả đất nước như:

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

-         Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng –đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục mầm non và triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

-         Chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của giáo viên mầm non, thể hiện tác phong sư phạm, yêu nghề, mến trẻ. Thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới.

-         Đảm bảo 100% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn nghiệp vụ.

-         Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo từng nội dung chuyên đề hàng tháng.

-         Nâng cao năng lực quản lý trường học.  Nâng cao hiểu biết  các văn bản pháp quy hiện hành đối với CBQL trường học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đảm bảo tốt chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”

-         Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, thực hành chuyên đề, đặc biệt là chương trình GDMN mới do Phòng Giáo dục, cụm mầm non và trường tổ chức.

-         Tổ chức các đợt thao giảng chuyên đề, lên tiết tốt, thanh kiểm tra, hội thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia hội thi giáo viên giỏi cơ sở,…nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.

-         Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non( ban hành theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22.1.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo). Thực hiện Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, tạo một lực lượng giáo viên vững về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức có tinh thần trách nhiệm cao, luôn yêu thương đối xử công bằng với trẻ. Xây dựng khối đại đoàn kết trong trường mầm non tạo mọi cơ hội để phát triển một cách toàn diện.

-         Khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; đồng thời tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức Nhà giáo, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo trong năm học. 100% CBQL – GV có chứng chỉ A tin học.

-         Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường để ổn định đội ngũ. Thực hiện Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm, tạo một lực lượng giáo viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần yêu thương trẻ để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục.

-         Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo chế độ hiện hành.

-         Xây dựng các gương điển hình tiên tiến; nêu gương tập thể, cá nhân có nhiều nổ lực vượt khó và có nhiều thành tích cao trong công tác.

-         100% Giáo viên đạt từ Khá trở lên, không có giáo viên đạt yêu cầu.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí trong trường mầm non.

-   Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh  sạch – đẹp – an toàn- thân thiện: trường có khuôn viên sach sẽ, có bồn hoa, cây cảnh, thoáng mát. Lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế phù hợp lứa tuổi. Sửa chữa, cải tạo các công trình vệ sinh đúng qui cách và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

-   Trang bị thêm một số kệ, đồ chơi trong lớp và ngoài trời, đồ dùng đồ chơi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng đầu tư cho các lớp 5 tuổi.

-   Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp đa dạng, phong phú đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ.

-   Tăng cường sử dụng nguyên vật liệu dễ tìm, có sẵn ở địa phương..để làm đồ dùng học liệu cho trẻ.

-   Tạo môi trường hoạt động và sản phẩm đa dạng, phong phú nhằm cung cấp cho trẻ những hiểu biết về bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống của địa phương.

-   Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều, trang bị đầy đủ đồ dùng bán trú đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa tái sinh.

-         Tiếp tục cải tạo phòng âm nhạc,  phòng Kidsmart …đảm bảo 100% cháu Mẫu giáo được hoạt động. Trang bị thêm máy vi tính, máy cassete cho mỗi lớp.

6.  Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non.

-         Quan tâm ưu tiên với trẻ dân tộc, trẻ khuyết tật, con em gia đình chính sách.

-         Thực hiện nghiêm túc việc hổ trở ăn trưa cho trẻ 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đề án Phổ Cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và Thông Tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BDGĐT-BTC ngày 15.7.2011 của BGD & ĐT.

-         Thực hiện giảm học phí học tập theo tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 15.11.2011  của Bộ Giáo Dục&Đào Tạo – Bộ Lao Động-Thương Binh xã Hội.

-         Phối hợp với cấp tiểu học thực hiện chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo quá trình giáo dục của trẻ được liên thông giữa hai cấp.

7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.

Tiếp tục thực hiện các biểu bảng, các góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng theo từng chủ đề, nâng cao chất lượng góc trưng bày sản phẩm để thu hút sự theo dõi của phụ huynh.

-         Nội dung tuyên truyền thay đổi hàng tháng theo 15 nội dung chính do Bộ GD ban hành, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, bậc học và điều kiện thực tế của nhà trường.

-         Nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

-         Hình thức tuyên truyền phong phú, có chiều sâu về nội dung để gây chú ý và tác động đến phụ huynh và cộng đồng xã hội : sử dụng đĩa phát thanh; nội dung và hình ảnh minh họa từ các tờ rơi, tranh tuyên truyền,…

-         Thông qua các buổi họp phụ huynh, nhằm mục đích kết hợp tốt giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

-         Nghiên cứu từ các trang web , sử dụng các số tạp chí GDMN và chuyên đề “Bé và Gia đình” để giáo viên có điều kiện học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và có kiến thức để tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh.

-         Vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp chuyên cần để đảm bảo tốt về mặt học tập, sinh hoạt của trẻ.

-         Nâng cao nhận thức của cha mẹ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội để  chăm sóc sức khỏe cho trẻ và rèn luyện thói quen vệ sinh văn minh cho trẻ. Chú ý tuyên truyền về biện pháp phòng chống SDD, dư cân, béo phì, cách đề phòng dịch bệnh thủy đậu, bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác. Có kế hoạch và biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập và trẻ em nghèo đến trường

-         Phối hợp với khoa nhi Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh để khám sức khỏe định kỳ cho các cháu.

-         Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về các điều kiện chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một tiểu học, đặc biệt lưu ý không dạy trước chương trình lớp một cho trẻ 5 tuổi.

       8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý trong giáo dục.

8.1. Thực hiện các văn bản pháp qui về GDMN:

Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp, chỉ thị của Nhà nước, của bậc học đến từng CB – GV – CNV  Cụ thể:

-         Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo QĐ 02/2008/BGD – ĐT ngày 22/10/2008.

-         Tổ chức tốt các lễ hội, hội thi trong nhà trường: Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường; Hội thi Bé với làn điệu dân ca, Hội thi “Gia đình và sức khoẻ trẻ thơ”; Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác.

-         Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm tin học trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ.

-         Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành quy chế công khai với 3 nội dung: Chất lượng chăm sóc – Chất lượng giáo dục, CSVC, đội ngũ – công khai thu chi tài chính trong trường mầm non.

-         Thực hiện nghiêm túc thông tin hai chiều, đảm bảo chế độ hội họp, học tập, báo cáo do Phòng Giáo dục quy định.

-         Thực hiện tốt công tác y tế trường học.

-         Chăm lo xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-         Thực hiện đủ các chế độ BHXH , BHYT, BHTN  cho giáo viên, công nhân viên theo chế độ hiện hành.

-         Thực hiện các chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tích cực thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong nhà trường.

-         Vận động mỗi thành viên trong trường xây dựng gia đình và cơ quan có đời sống văn hóa tốt, xây dựng phong cách người Đàlạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

-         Thực hiện tốt việc quản lý tài chính và văn bản hứơng dẫn của Phòng Giáo dục.

8.2.Công tác thanh kiểm tra – thi đua:

* Chỉ tiêu:

-         Thanh tra vệ sinh trang trí lớp:       100% các lớp.

-         Kiểm tra thao tác vệ sinh:                100% các lớp.

-         Thanh tra hồ sơ sổ sách, chất lượng đầu năm:      100% lớp

-         Kiểm tra việc thực hiện các nội dung trọng tâm, đặc biệt là việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, Ứng dụng CNTT, kỹ năng sống, ATGT trong các hoạt động giáo dục trẻ.

-         Kiểm tra tài chính :   3 lần/năm

-         Thanh tra chuyên đề: Hồ sơ giáo án, đồ dùng học tập theo từng chủ đề, kiểm tra tay nghề, vệ sinh lớp, …

-         Thanh tra tòan diện 2 lần/năm:  100% GV và các lớp

*Biện  pháp:

-         Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trường học, kế hoạch thanh tra hàng tháng.

-         Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra theo chuyên đề, thanh tra toàn diện.

+  1 tháng dự giờ 1 lần/ 1 giáo viên

-         Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ, theo dõi đánh giá , rút kinh nghiệm ở mỗi chủ đề, thay đổi hình thức BDCM để giáo viên tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

-         Triển khai các đợt thi đua:

                     . Đợt 1:           Từ đầu năm đến 20/11/2011

                     . Đơt 2:           Từ 20/11 đến cuối HK I

                     . Đợt 3:           Từ đầu HK II đến 26/3/2012

. Đợt 4:           Từ 26/3/2012 đến cuối năm học

-         Trường tiếp tục phát huy các họat động thi đua trong tòan trường hướng tới ngày hội Festival Hoa ĐàLạt 2012.

-         Phấn đấu đạt các danh hiệu:

. 70% CB – GV – CNV đạt danh hiệu lao động Tiên tiến

. Trên 50% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường.

. Trường học có đời sống văn hóa tốt.

-         Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp tổ chức.

-         Thực hiện tốt nội quy, chuẩn bị tốt các họat động cho trẻ.

-         Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, sọan giáo án tốt, hình thức đẹp.

-         Tổ chức thực hiện việc bình bầu xếp lọai thi đua hàng tháng, từng học kỳ, cả năm.

9. Thực hiện cải cách hành chính

-         Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

-         Tăng số máy kết nối Internet, khai thác thông tin mầm non trên mạng, trao đổi văn bản hành chính điện tủ qua các hệ thống email.

-         Ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính.

-         Thực hiện các báo cáo thông tin đúng thời gian quy định, nội dung chính xác.

 

B.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-         Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường, đề nghị tất cả các giáo viên xây dựng và triển khai kế hoạch năm học đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với tình hình thực tế của nhóm, lớp.

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với BGH để xem xét, giải quyết.

 

Đà lạt, ngày 30 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                      Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

7

-     Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới.

 

8

o    Tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè 2011

o    Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2011do PGD tổ chức

o    Tổ  chức ngày tựu trường 15/8

o    Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn tại trường.

o    Ổn định danh sách lớp

o    Báo cáo tình hình đầu năm học

o    Cân đo cho từng cháu.

o    Xây dựng nề nếp, thói quen vệ sinh, ăn ngủ cho trẻ

o    Tiếp tục trang bị, đầu tư cơ sở vật chất cho năm học.

. KH tuyên truyền:    - Một ngày của bé

 

9

o    Tổ chức ngày hội  “Chào mừng năm học mới”

o    Thống kê đầu năm.

o    Tổ chức Đại hội Cha mẹ trẻ.

o    Xây dựng kế hoạch năm học của trường ,lớp.

o    Kiểm tra vệ sinh, trang trí các lớp.

o    Tổ chức cân đo, phân loại thể lực lần 1

o    Tổ chức khám sức khỏe cho các cháu

o    Tổ chức Lễ Hội Trăng Rằm.

. KH Tuyên truyền: - Nhu cầu của trẻ nhỏ.

 

10

o    Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức -  đăng ký danh hiệu thi đua.

o    Tham dự đợt thao giảng, giao lưu học tập kinh nghiệm việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường MN trong Cụm và tại đơn vị.

o    Dự giờ, kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra việc thực hiện lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, ATGT,  ứng dụng CNTT, Gd sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả , giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các khối lớp.

-Tuyên truyền:  .Vệ sinh dinh dưỡng

                   . Các cơ hội để chăm sóc trẻ hằng ngày.

 

11

o    Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại đơn vị

o    Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường

o    Thi đua làm ĐDĐC, lên tiết tốt chào mừng Ngày 20/11

o    Tổ chức Lễ Hội 20 / 11 – Mừng ngày Nhà Giáo Việt  Nam.

. Tuyên truyền PH:   . Chăm sóc bà mẹ mang thai

                          . Nuôi con bằng sữa mẹ                                   

o     

12

o    Kiểm tra việc thực hiện các nội dung lồng ghép tại đơn vị

o    Tổ  chức thi giáo viên giỏi, cô nuôi giỏi  cấp trường

o    Tổ chức Hội thi “ATGT” cấp trường.

o    Liên hoan “Bé tập làm nội trợ” cấp trường

o    Kiểm tra toàn diện học kỳ I

o    Tổ chức cân đo lần 2.

. Tuyên truyền PH:  . Cho trẻ ăn bổ sung

                         . Làm thế nào để trẻ luôn được hạnh phúc và yêu thương, an   tòan và yên ổn.        

o     

01

o    Sơ kết học kỳ I ..

o    Tổ chức ngày hội CNTT và hội thi “Bé tạo sản phẩm đẹp từ chương trình Kidsmart” cấp trường

o    Tổ chức Lễ hội Mừng Xuân.

  . Tuyên truyền PH:   . Dạy con ngoan.     –

                                     . Giúp trẻ tự tin.

o     

02

o    Dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

o    Đẩy mạnh chất lượng thực hiện chương trình GDMN mới, hoạt động các góc chơi.

o    Tổ chức cân đo, phân loại sức khoẻ lần 3

. Tuyên truyền PH: .Cha mẹ chơi với con như thế nào để giúp con phát triển.

                       . Khuyến khích trẻ tò mò sáng tạo.

o     

03

o    Tổ chức Lễ hội “8 - 3”. Hội thi “Bé với làn điệu dân ca”

o    Tổ chức hội thi “An toàn giao thông” cấp trường.

o    Tổ chức cân đo lần 3.

o    Khảo sát đơn vị tiên tiến, giáo viên giỏi, CSTĐ cấp Thành phố

 Tuyên truyền PH:    :     . Môi trường sạch sẽ.

                               . Chăm sóc trẻ bị bệnh

o     

4

o    Tổ chức hội thi “Gia đình và sức khoẻ trẻ thơ”

o    Thăm lớp dự giờ và kiểm tra toàn diện giáo viên lần 2

o    Tham dự lớp tập huấn khảo sát trẻ 5 tuổi,.

o    Các lớp tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết năm học.

  . Tuyên truyền PH:    . Dạy trẻ học nói.

 

5

o    Tiếp tục Kiểm tra toàn diện học kỳ II.

o    Khảo sát , đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi theo chuẩn phát triển và xin cấp Giấy Chứng nhận.

o    Đánh gia, xếp loại  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN cuối năm học.

o    Sơ kết các chuyên đề trọng tâm, báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình GDMN mới

o    Báo cáo tổng kết năm học.

o    Đánh giá trường học an toàn phòng chống thương tích trong cơ sở MN.

o    Tổ chức Lễ Ra Trường của các Bé Khối Lá.

o    Tổ chức Tổng kết năm học.

. Tuyên truyền PH:    Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

 

6

o    Xây dựng kế hoạch công tác dạy, trực hè.

 

                                                                                                               

                                                                                                                       

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường MIMOSA

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt Trường mầm non MIMOSA đóng trên địa bàn phường 2 thành phố Đà Lạt, đối diện với cổng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, trường thành lập năm 2010 với khuôn viên rộng đẹp và trang thiết bị hiện đại phù hợp với hoạt...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về trường mầm non MIMOSA?

Là một trường có khuôn viên rộng, đẹp, thoáng mát

Phòng học và trò chơi rất phụ hợp với bé

Có đội ngũ kinh nghiệm và giàu tình cảm

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hoạt động các Bé

Ảnh đẹp của bé 2011
90 photos | 16454 view
Hình ảnh của các bé
27 photos | 14787 view

+ Xem tất cả