06:03 ICT Thứ sáu, 19/12/2014
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: alias in file /includes/blocks/global.album.php on line 18

Trang nhất » DANH MỤC » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Bộ công cụ _ chủ đề Bản thân của bé.

Thứ ba - 22/01/2013 14:20
Bộ công cụ _ chủ đề Bản thân của bé.

Bộ công cụ _ chủ đề Bản thân của bé.

 

BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

LỚP LÁ

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ

Thực hiện từ ngày 1/10/2012  Đến ngày 19/10/2012

TT chỉ số

Chỉ số

Minh chứng

Phương pháp

theo dõi

Phương tiện thực hiện

Cách

thực hiện

 

I.                   LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 

                  Chuẩn 1: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn

 

Chỉ số 1

 

Bật xa tối thiểu 50 cm

- Bật nhảy bằng cả 2 chân.

- Chạm đất nhẹ nhàng bằng  2 đầu bàn chân và giữ được thăng bằng khi tiếp đất.

- Nhảy qua tối thiểu 50cm

- Quan sát, đàm thoại.

- Thực hành

- Sân tập an toàn , sạch sẽ.

 

-Cho từng trẻ thực hiện, cô quan sát và sửa sai.

- Cho trẻ thực hiện.

 

                  Chuẩn 2: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ.

 

 

 

Chỉ số

6

 

 

 Tô màu kín,  không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ

- Cầm bút đúng:bằng ngón trỏ và ngón cái, đỡ bằng ngón giữa.

- Tô màu đều.

- Không chờm ra ngoài nét vẽ

-  Phân tích sản phẩm

- Bài tập.

- Màu tô

- Giấy A4

 

-Cho từng trẻ thực hiện, cô quan sát và sửa sai.

- Cho trẻ thực hiện.

 

 

 

Chỉ số

8

 

 Daùn caùchình vaøo ñuùng vò trí cho tröôùc khoâng bò nhaên.

- Boâi hoà ñeàu

- Caùc hình daùn vaøo ñuùng vò trí quy ñònh

- Saûn phaåm khoâng bò raùch.

-Troø chuyeän

- Phaân tích.

- Baøi taäp

- Giaáy, hoà..

- Quan saùt treû thöïc hieän .

- Treû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa coâ trong giôø hoaït ñoäng hoïc.

 

                  Chuẩn 5: trẻ có hiểu biết, thực hành  vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng

 

Chsố 18

 

Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

 

-  Chải hoặc vuốt lại tóc khi bù rối.

- Chỉnh lại quần áo khi bị xộc xệch hoặc phủi bụi đất bị dính bẩn.

- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại, xem tranh.

Thực hành.

- Tranh một số hình ảnh.  Gương, lược

- Trên mọi hoạt động .

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI

 

Chuẩn7:  Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân

 

Chỉ số

27

 

 

 

 

 

 

 

Nói được 1 số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình

- Nói được một số thông tin cá nhân như: họ, tên,, tuổi, tên lớp, tên trường mà trẻ học

-  Nói được 1 số thông tin gia đình như: tên của bố, mẹ, anh, chị, em...

- Nói được địa chỉ nơi ở như: số nhà, tên đường, số điện thoại gia đình...

 

- Quan sát, đàm thoại, trò chuyện.

- Thực hành

- Lớp học

Hướng dẫn trẻ thực hiện

 

 

Chuẩn 8. Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân

 

Chỉ số

32

Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc           

- Trẻ tỏ vẻ phấn khởi, ngắm nghía, năng niu, vuốt ve

- Khoe về sản phẩm, cất cẩn thận sản phẩm.

 

 - Quan sát, đàm thoại, thực hiện.

- Một số đồ chơi, sản phẩm của trẻ.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT.

 

Chỉ số

33

Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày

- Tự giác thực hiện công việc mà không chờ sự nhắc nhở hay hỗ trợ của người lớn; như tự cất đồ chơi sau khi chơi.

 

- Quan sát. Trò chuyện, đàm thoại, thực hành.

- Lớp học ngòai trời, một số đồ chơi.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi

 

Chuẩn 10. Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn

Chỉ số 46

Có nhóm bạn chơi thường xuyên 

- Thích và hay chơi theo nhóm bạn.

- Có ít nhất 2 bạn hay chơi với nhau.

 

 

 

 

- Quan sát. Trò chuyện đàm thoại.

- Lớp học.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP

Chuẩn 14. Trẻ nghe hiểu lời nói

Chỉ số 64

Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ. Ca dao, đồng dao 

 

 

- Nói được tên, hành động của cá nhân vật,, tình huống trong câu chuyện.

- Kể lại được nội dung chính mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại được tình huống, nhân vật trong câu chuyện phù hợp với nội dung câu chuyện

-  Nói tính cách của nhân vật, đánh giá được hành động.

 

 

- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại, đóng kịch.

- Tranh vẽ nội dung câu chuyện, rối, mũ các nhân vật.

Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.

Chuẩn 15.  Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp

Chỉ số 65

Nói rõ ràng

- Phát âm đúng và rõ ràng những điều muốn nói để người khác có thể hiểu được.

- Sữ dụng lời nói dễ dàng, thoải mái, nói với phát âm lượng vừa đủ trong giao tiếp.

- Đàm thoại , trò chuyện.

- Tranh ảnh, môi trường chữ viết, đồ dùng đồ chơi   

Tổ chức trên,HĐC  HĐNT, HĐG, mọi lúc mọi nơi.

Chỉ số 71

 Kể được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định.

- Kể lại được câu chuyện ngắn dựa vào trí nhớ hoặc qua truyện tranh đã được cô giáo, bố mẹ kể.

-  Lời kể rõ ràng, thể hiện cảm xúc qua lời kể và cử chỉ, nét mặt.

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát,đàm thoại

- Thực hành.

- Tranh sách, tranh chuyện

 

 

 

 

 

 

Tổ chức trên Tổ chức trên HĐC, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi,

Chuẩn 19. Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết

Chỉ số

90

 

BiÕt viÕt ch÷  theo thø tù tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi.     

 

- Khi “viết” bắt đầu từ trái qua phải xuống dòng khi hết dòng của trang vở và cũng bắt đầu dòng mới từ trái qua phải từ trên xuống dưới, mắt nhìn theo nét viết.

- Quan sát, đàm thoại, luyện tập.

- Vở bút, bàn ghế.

- Tổ chức trên HĐC, HĐG, mọi lúc mọi nơi.

Chỉ số

91

 

Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt

 

- Nhận dạng cá chữ cái viết thường hoặc viết hoa và phát âm đúng các âm đúng các âm của cá chữ cái  đã được học.

- Phânbiệt được sự khác nhau giữa chữ cái và chữ số.

 

 

 

 

 

 

- Quan sát nhận biết , so sánh     đàm thoại , luyện tập, trò chơi.

- Tranh ảnh, thẻ chữ cái.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi.

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chuẩn 22.  Trẻ thể hiện một số hiểu biếtvề âm nhạc và tạo hình

Chỉ số 99

Nhận ra giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc  

- Nghe bản nhạc, bài hát gần gũi và nhận ra được bản nhạc vui hay buồn, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, êm dịu hay hùng tráng, chậm hay nhanh.

- Lớp học, nghe nhạc nghe hát,

- Đàn, bài hát, bản nhạc.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG,

Chỉ số 100

 Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. 

- Trẻ hát đúng lời, giai điệu của một số bài hát trẻ em đã được học.

- Luyện tập , trò chơi.

- Xắc xô, đàn, đầu đĩa.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi

Chỉ số 101

Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc

 

- Thể hiện nét mặt, động tác vận động phù hợp với nhịp, sắc thái của bài hát hoặc bản nhạc.

( VD: vỗ tay, vẫy tay,lắc lư, cười, nhắm mắt….)

- Luyện tập , trò chơi.

- Xắc xô, đàn, đầu đĩa.

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi

Chỉ số 102

Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.

 

- Lựa chọn vật liệu để làm sản phẩm.

- Biết đưa các sản phẩm làm ra vào trong các hoạt động chơi.

- Quan sát , làm mầu, thực hành.

Nhận xét sản phẩm.

- Giấy màu, bút  màu, đất nặn, kéo…

- Tổ chức trên HĐC, HĐNT, HĐG, HĐC mọi lúc mọi nơi

Chuẩn 23. Trẻ  có một số hiểu biết về số, số đếm và đo

Chỉ số 104

Nhận biết con số phù hợpvới số lượng trong phạm vi 4, 5

 

- Đếm và nói đúng số lượng ít nhất đến 5

- Đọc các chữ số từ 1-5

- Chọn thẻ số tương ứng với số lượng đã đếm được.

 

- Quan sát, đàm thoại, luyện tập

- Trò chơi.

- Đồ dùng trong phạm vi 5, chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

- Trên hoạt động chung, hoạt động góc.

 

Chuẩn 25. Trẻ  có một số nhận biết ban đầu về thời gian

Chỉ số 108

Xác định vị trí của đồ vật (phải trái – trên – dưới; trước- sau)  của một vật so với đối tượng khác. 

 

             

- Nói được vị trí không gian của một vật so với một người đứng đối diện với bản thân.

- Quan sát, đàm thoại, luyện tập

Trò chơi.

- Đồ dùng đồ chơi ( con vật)

- Trên hoạt động chung, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.

 

 

                       

Tác giả bài viết: Ngoc Bich

Nguồn tin: mimosa.dayhoc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường MIMOSA

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt Trường mầm non MIMOSA đóng trên địa bàn phường 2 thành phố Đà Lạt, đối diện với cổng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, trường thành lập năm 2010 với khuôn viên rộng đẹp và trang thiết bị hiện đại phù hợp với hoạt...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về trường mầm non MIMOSA?

Là một trường có khuôn viên rộng, đẹp, thoáng mát

Phòng học và trò chơi rất phụ hợp với bé

Có đội ngũ kinh nghiệm và giàu tình cảm

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hoạt động các Bé

Ảnh đẹp của bé 2011
90 photos | 16451 view
Hình ảnh của các bé
27 photos | 14771 view

+ Xem tất cả